PROČ FOUKANOU IZOLACI PRÁVĚ OD NÁS?

Garantujeme Vám 5let plnou záruku bez výjimek na naši foukanou izolaci.

Ještě v záruční době, po uplynutí jednoho roku od provedení práce, vždy děláme preventivní měření termokamerou, aby byla jistota 100%-ní kvality provedení naší práce.

V průběhu 5-ti leté záruky si můžete kdykoliv, třeba i v poslední den záruky, požádat o její prodloužení až na 10let.

Díky naši foukané izolaci lze za určitých podmínek ušetřit až 50 % nákladů na vytápění domu a docílit tím návratnosti investice do foukané izolace již od 3 let.

Dřevo je jako přírodní obnovitelný zdroj ekologickému cítění nejblíže. Nezatěžuje životní prostředí a má vynikající přirozené vlastnosti.

Rychlost aplikace. Přízemní dům se zastavěnou plochou 150 m2, s vazníkovou střechou a vrstvou foukané izolace 40 cm, zateplíme do 5 hodin.

Každý dům kompletně zaizolujeme takovým způsobem, že nevznikne jediný tepelný most, protože se izolace do prostor vhání pomocí vzduchu. Tlak vzduchu, je díky generátoru, který má 2 turbíny o celkovém výkonu 8 kW, velmi silný a proto se izolace dostane opravdu úplně do všech i těch nejmenších škvírek o průměru špendlíkové hlavičky.

Dokážeme izolovat i extrémně těžce přístupná místa, protože se izolace aplikuje hadicí o průměru 10 cm.

Pokud budeme mít přístup ke každému poli mezi nosníky, kde si vyvrtáme otvor průměru 10 cm, kterým pak do dutiny vsuneme hadici, pak se vůbec nemusí vyklízet půdní prostory.

Během celkového procesu aplikace foukané izolace nevzniká vůbec žádný nepořádek, odřezky, ani jiný odpad a po dokončení práce Vám prokazatelným způsobem vyúčtujeme jen skutečně spotřebovaný materiál.

Aplikace foukané izolace probíhá za plného provozu domácnosti, kdy Vás nebudeme nijak a ničím omezovat, protože do místa aplikace izolace vede pouze hadice o průměru 10 cm.

Máte zájem o nezávaznou nabídku na foukanou izolaci? Vyplňte níže uvedený formulář a obratem Vám zašleme cenovou kalkulaci.

                  Proč dřevovláknitou izolaci

Cena kvalitní minerální izolace ( která se vlastnostmi dřevovláknu alespoň trochu přibližuje ) je dnes okolo 1100,- Kč/ m3, ale někdo ji musí na stavbu přivést, vynosit na místo určení a tam ve stísněných podmínkách desky izolace nařezat a položit. Nehledě na to, že v dosti komplikované vazníkové konstrukci nelze nikdy na 100% zajistit, že je izolace vložena opravdu všude. To má za následek vznik nežádoucích tepelných mostů a tím i nebezpečí vzniku hniloby a plísní.

Jak je to s únikem tepla v zimě a přehříváním domu v létě? Izolace má 3 funkce - ochrana před zimou, ochrana před horkem a ochrana před hlukem. Co se týče ochrany před zimou, tak má dřevovlákno vlastnosti srovnatelné s kvalitní minerální izolací ( objemová hmotnost nad 40 kg / m3 )

Přehřívání Vašeho domu v létě - zde je dřevovlákno mnohem lepší než jakákoliv jiná izolace - tento parametr se nazývá fázový posun teplotní vlny. V praxi to znamená čas v hodinách, který potřebuje teplo z exteriéru ( když svítí slunce na fasádu nebo střechu ), než se dostane na stranu interiéru. Při tl. Izolace 30cm je to v případě kvalitní minerální izolace 3,5 hodiny, kdežto u dřevovlákna je to téměř 15 hodin a 15 hodin, slunce nikdy na jednu stranu fasády nebo střechy nesvítí.

Strana střechy nebo fasády, která se během dne dostane do stínu se již začne ochlazovat dřív, než teplo prostoupí celou stěnou nebo střechou. To znamená, že se stavby zateplené dřevovláknem v létě nepřehřívají. To nejsou žádná laboratorní čísla, ale naše zkušenosti z praxe za posledních 5 let, kdy dřevovlákno používáme pro izolování stěn a střech.

Dřevovlákno umožní podkladu dýchat i přes izolaci: Dřevovlákno, je jako přírodní materiál difuzně otevřené, navíc má přirozenou schopnost do sebe pojmout a poté zase odevzdat poměrně velké množství vzdušné vlhkosti, aniž by ztratilo své výborné izolační vlastnosti. Navíc díky výměně par mezi interiérem a exteriérem (venkem a vnitřkem) částečně reguluje vlhkost v interiéru a zamezuje tak příliš suchému vzduchu v interiéru, který známe s difuzně uzavřených konstrukcí.

Minerální nebo skelná izolace toto neumí, naopak dlouhodobější zatížení vzdušnou vlhkostí u těchto izolací způsobuje zhoršení až ztrátu izolačních schopností. To znamená, že v zimním období, kdy je velký rozdíl teplot mezi exteriérem a interiérem, je i velký rozdíl vzdušné vlhkosti. Ta je v interiéru mnohem větší. Tato vlhkost se tlačí ven a dostává se do izolace.

Dřevovlákno tuto vlhkost absorbuje (do sebe natáhne) a postupně zase odevzdává (uvolní). Ostatními izolacemi tato vlhkost projde a na venkovní straně konstrukce zkondenzuje. Zkondenzovaná voda skape zpět do izolace a tím ji znehodnotí a postupně zničí i konstrukci ( hniloba, plíseň... atd. )

Foukaná izolace vyplní veškeré mezery a vytvoří tak dokonalou zvukovou bariéru - akustické vlastnosti dřevovlákna jsou díky objemové hmotnosti a 100% vyplnění všech mezer mnohem lepší, než u klasických izolací. Opět se zde neopíráme o žádná laboratorní čísla, ale o vlastní zkušenosti investorů, kteří v takto izolovaných domech bydlí již řadu let.

Deskovou izolaci řeže montér nožem a u tl.izolace 20 a více cm nemůže zajistit to, že je řez rovný a přesný. Tak se stane, že mezi nosníky, kde je mezera třeba 90 cm, vloží desku izolace, která není uříznutá přesně a tím vznikne mezera - nezaizolované místo, tzv. tepelný most. V tomto místě dochází ke kondenzaci vodní páry a následně hnilobě a plísni. Foukaná izolace tento problém nemá, protože se touto technologií dostane izolace úplně všude bez jediné škvíry.

Každý výrobek má nějakou ekologickou zátěž. Tím je míněno jednak množství energie, která je potřeba na jeho výrobu, ale také složitost jeho pozdější likvidace. Při výrobě minerálních nebo skelných izolací se spotřebuje několikanásobně více energie, než při výrobě dřevovlákna. Pokud by v budoucnu vznikla potřeba dům zrekonstruovat, přestavět nebo odstranit, dá se dřevovlákno buď znovu použít nebo jednoduše zkompostovat. Tím šetříme náklady budoucím generacím, pro něž bude likvidace minerálních nebo skelných izolací velkou finanční zátěží.

Dřevo je odjakživa oblíbeným stavebním materiálem a to nejen kvůli pevnosti, ale také kvůli svým tepelným izolačním vlastnostem. Díky vynikající buněčné struktuře izoluje dřevo 15x lépe než beton, 400x lépe než ocel a 1770x lépe než hliník. Poskytuje tak např. v tloušťce 2,5 cm lepší tepelnou izolaci než 11,5 cm silná kamenná stěna. Přitom je dřevo maximálně pevné, má dlouhou životnost a jeho opracování je snadné. Formy, v nichž je dřevo v současné době ke stavebním účelům k dispozici, sahají od jednoduchých trámů přes izolační desky až k moderním konstrukcím, jako jsou např. I-nosníky stěn, stropů a střech.
 

Přednosti foukané izolace

Dřevovláknitá foukaná izolace se skládá z čistých volných dřevěných vláken, vyplňujících všechny duté prostory bez mezer a spár. Každé z těchto vláken má všechny přednosti přírodního dřeva: trvanlivost, stabilitu a velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. K vytvoření izolační vrstvy je materiál pod vysokým tlakem vháněn do uzavřených částí stěn, určených k vyplnění, kde se přesně přizpůsobí tvaru konstrukce.

Tímto je tato izolace vhodná jako izolační materiál jak pro průmyslovou výrobu střešních, stěnových a stropních dílců, tak i pro sanační práce. U dřevovláknité foukané izolace nehraje žádnou roli, zda prostory určené k vyplnění odpovídají standardním velikostem izolačního materiálu. Také instalační prvky v prostorech určených k izolaci jsou při zafoukání zcela zaizolovány, bez zdlouhavé ruční práce.

Pomocí kvalitní techniky při vhánění je i u nejkomplikovanějších konstrukcí dosaženo homogenního vyplnění dutin bez mezer a spár. Vedle výplně dutin lze foukané dřevovlákno použít i jako volně uloženou izolaci. Tato metoda se aplikuje v případě, že se izolace ukládá na horizontálních, klenutých nebo mírně nakloněných plochách mezi nosníky nebo trámy. Ať už se jedná o novostavbu, o starou zástavbu, příhradovou konstrukci nebo dřevostavbu - nebo jinou lehkou konstrukci - je foukaná izolace vždy z hlediska nákladů i ekologie mimořádně příznivá.

Rychlé zpracování a trvalá kvalita

Dřevovlákno se dodává jako izolace stačená v pytlích. Vláknitá izolace je pomocí foukacího zařízení vháněna přes flexibilní trubky až na místo zpracování.

Výhoda: Jak stroj, tak i izolační materiál může být umístěn mimo budovu, takže je zajištěna plynulá práce i v úzkých prostorech.U dřevovláknitá foukané izolace nevzniká odpad. Pokud zbyde nějaký materiál lze jej jednoduše kompostovat. Dřevovlákno je možno při řádné vestavbě znovu využít i po mnoha letech.

Pokud by snad přece bylo potřeba izolaci odstranit, např. během pozdější přestavby, pak se dá bez komplikací recyklovat. Tímto se dřevovlákno odlišuje od mnoha tradičních izolačních materiálů u nichž je nutno při odstranění dbát přísných zdravotních a hygienických předpisů a tím vznikají další náklady.