Foukaná izolace

Bolíkovice na Šumavě

Foukání do stěny

Foukání izolace do stěny dřevostavby na místě po montáži konstrukce domu

Foukání izolace do stěny dřevostavby ve výrobním závodu


Foukání do střechy

Foukání izolace do uzavřených dutin mezi střešní nosníky krokvové konstrukce

Foukání izolace do uzavřených dutin konstrukce z dřevěných I nosníků


Volné foukání půdních a jiných prostor

izolace stropu u jednopodlažních domů s vazníkovou konstrukcí střechy


Vyplnění dutiny mezi stávajícím klenbovým stropem a novou podlahou v podkroví


Zateplení stropu nad posledním obytným podlažím bytového domu


Příprava zateplení stropu nad posledním podlaží bytového domu v případě požadavku pochozí půdy. Takto připravený rošt se zafouká izolací a poté zabední impregnovanými prkny.


Zateplení stropu nad 2. NP průmyslového objektu


Kontrola objemu - zamezení rizika sesedavosti izolace

Kontrola objemové hmotnosti izolace ve stěně a kontrola vyplnění zafoukávané dutiny